Správce

Revital servis s.r.o.

Vítězné náměstí 577/2, Dejvice, 160 00 Praha 6

Společnost vedená u Městského soudu v Praze, složka C 139995

IČO: 28271076

Pro více informací o parkovném a volných kapacitách kontaktujte
Bc. Tomáše Kiliána, e-mail: kilijan@revitalservis.cz.