Vjetím na plochu vyjadřuji svůj souhlas s ceníkem a Řádem Parkoviště